Hopp til innholdet
Gloppenmodellen / 10 års jubileum for helsearbeidarfagutdanninga

10 års jubileum for helsearbeidarfagutdanninga

featured

Det må markerast; men på kva måte!?

Etter mykje grubling landa vi til slutt på at vi har lyst til å bidra med fagleg påfyll for noverande deltakarar, lærlingar og dei som har fått si helsefagarbeidarutdanning etter Gloppenmodellen. 39 deltakarar på fagdag med det viktige temaet: Helsefagarbeidaren sin profesjon. Kvar er vi? Kvar skal vi? Utgangspunktet her var Leve hele livet reforma. Andelen eldre aukar i samfunnet, samtidig er det ei utfordring for mange kommunar å få tak i nok arbeidskraft med formell helsefagleg kompetanse. Vi treng ei berekraftig helse- og omsorgsteneste, men korleis legg kommunane til rette for det? Mykje handlar om at alle som er knytt til tenesta må ta ein TØRN (KS.2022). Ein må tenkje nytt, blant anna med oppgåvedeling. Fokuset på fagdagen blei då: kva betyr oppgåvedeling for di faglege verksemd? Har du tilstrekkeleg kunnskapar og ferdigheiter for å kunne oppleve tryggleik og utøve eit fagleg forsvarleg arbeid? Kva ansvar har du for å halde ved like din kompetanse, og korleis kan du gjere det?

Vi fekk også høyre Abshir sin historie om vegen til fagbrevet. Ein litt kronglete veg, men han klarte det til slutt med god støtte og rettleiing frå skule, Nordfjord opplæringskontor og Gloppen kommune.

I tillegg til fagleg påfyll, ønskte vi å rette ein stor takk til dei som er og har vore i utdanning, våre gode og viktige samarbeidspartnarar: Gloppen, Stad, Stryn og Kinn kommunar, NAV og flyktningtenesta i regionen, Nordfjord opplæringskontor og Vestland fylkeskommune. Del to av dagen gjekk føre seg på Gloppen hotell. Her var det 69 frammøtte. Det var musikkinnslag, vi fekk høyre Warda og Selamawit si oppleving med å ta ei utdanning, helsingar og takk, god middag og dessert. Ikkje minst: ei verdifull stund kor vi som har vore ein del av Gloppenmodellen gjennom desse åra fekk møtast; kjenne på samhaldet og betydinga av å kunne vere med å utgjere ein forskjell. Det har ikkje alltid vore like enkelt. Utfordringar har ein møtt på, men verdien av VI og den korte vegen til å ta kontakt, har bidratt til at ein i lag har funnet løysingar på dei utfordringar som har dukka opp.

Ein av lærarane som har følgt Gloppenmodellen sidan oppstarten i 2013 kom med følgande helsing:

«10 år siden eventyret «Gloppenmodellen» startet, faktisk snart 11. Jeg var så heldig å starte min lærerkarriere med første kullet i 2013.
Det er jeg evig takknemlig for!

Det har vært år med utrolig mye lærdom, samhold, glede, utfordringer, frustrasjon, irritasjon og ikke minst: ny innsikt. Jeg tør påstå at alle deltakerne jeg har fulgt disse årene har gjort meg til et klokere menneske. Det har bidratt til å gjøre meg mer takknemlig for det jeg har, og ikke minst holde ut når det stormer! TUSEN TAKK!

Men så handler ikke dagen i dag om meg, det handler om oss. «Ubuntu;» det sør-afrikanske begrepet. Jeg er fordi vi er. Uten dere, hadde det heller ikke gått! Kommuner/ bedrifter, NAV, flyktningtjenesten, opplæringskontor og fylkeskommunen har vært helt avgjørende samarbeidsparter gjennom årene. Det er det som har ført til at vi har lykkes med Gloppenmodellen, og vi har erfart at laget rundt deltakeren er GULL! Sammen kan VI utgjøre en forskjell!

Det krever å skulle ta en utdannelse som voksen. Spesielt når du har flykta fra familie, venner og en kultur som er en del av din identitet. En kommer til et nytt land hvor en skal lære språk, tilpasse deg samfunnets og arbeidslivets normer, verdier og regler. Og ikke minst: skal være en aktiv deltaker i opplæringa, i tillegg til å følge opp familie og andre utfordringer som er tilstede i hverdagen. Det krever vilje, styrke, mot, og en stor egeninnsats. De som deltok på fagdagen fikk høre Abshir sin historie om veien til fagbrevet. Det var en lang, litt kronglete vei, men likevel en vei han ikke ville vært foruten. Det at vi som lag kan hjelpe og støtte deltakerne gjennom opplæringa er en stor og viktig oppgave, og det beste vi kan investere i.»

Festmiddag med programinnslag og helsingar på Gloppen Hotell.

elevar samla til foredrag i Aulaen

Fagdag for tidlegare elevar i Aulaen på Firda vgs.