Hopp til innholdet
Gloppenmodellen / REGALE samling i Bergen 18.-20.mai

REGALE samling i Bergen 18.-20.mai

featured

Gloppenmodellen ved Ann Iren Festervoll var invitert til REGALE samling i Bergen 18.-20.mai.

Samlinga var i regi av REGALE og arrangert av Vestland Fylkeskommune.

Regale er et samarbeid mellom 10 Europeiske land som har mål om å utvikle nettverk og samarbeid mellom offentleg og frivillig sektor med tema opplæring for vaksne. Dette for å styrke sektoren sin rolle og påvirkning i samfunnet.

Mer om REGALE prosjektet og samarbeidspartnere finner dere her:

CAPACITY BUILDING – regalenetwork.eu

Publikum for arrangement var Vestland fylkeskommune sine europeiske partnere i REGALE Prosjektet og prosjektledelse fra Bryssel. Språket var engelsk.

Eit av hovudføremåla med REGALE er å auke kompetanse om vaksne si læring gjennom utveksling av god praksis og erfaring. Ein annan viktig del av prosjektet er å styrke regionalt og europeisk samarbeid på feltet.

Gloppenmodellen er ei praktisk tilnærming og ei opplæringsform som er tilrettelagt for vaksne som ynskjer å ta fagutdanning. Gloppenmodellen byggjer på tett samarbeid mellom NAV, fylkeskommunen, kommune og næringslivet.

regal

Foto: Vestland fylkeskommune