Hopp til innholdet
Gloppenmodellen / Planlegging og gjennomføring

Planlegging og gjennomføring

featured

Korleis sikra vi at det vert god planlegging og gjennomføring av Gloppenmodellen i Nordfjord?

Vi har ei arbeidsgruppe beståande av:

Ann Iren Festervoll, Elisabeth Birkeland Hatlenes, Silje Opheim, Knut Sande,  Hallgeir Hansen.

Prosjektleiar for Gloppenmodellen  

Ann Iren Festervoll

Ho er (blant anna) bindeledd til flyktningtenestene og vaksenopplæringane i Nordfjord.

Rådgjevar og koordinator for Nordfjordrådet

Elisabeth Birkeland Hatlenes

Nordfjordrådet består av kommunedirektørane og ordførarane.

Marknadskoordinator NAV region Nordfjord

Silje Opheim

Har nødvendig tilgong til NAV sine systemer, kunnskap om regelverk og tett samarbeid med Controller.

Rettleiingstenesta i Vestland Fylkeskommune

Knut Sande

Han har kontroll på søkjarane i Vigo og lover og regler knytta til vaksenopplæring.

Rektor ved Firda vidaregåande og eit bindeledd til rektorkollegiet i Nordfjord

Hallgeir Hansen

Dette er viktig då vi har Gloppenmodellen på alle dei vidaregåande skulane