Hopp til innholdet
Gloppenmodellen / Webinar Gloppenmodellen

Webinar Gloppenmodellen

featured

Distriktssenteret har lagt ut webinar om Gloppenmodellen. Målgruppe for webinaret er først og fremst ansatte i kommunar og fylkeskommunar som jobbar med utdanning og kompetanse, og lokal- og regional utvikling. Lokale, regionale og statlege myndigheiter, næringslivsaktører og andre med interesse for kvalifisering til det lokale og regionale arbeidsmarkedet kan og lære av Gloppen-modellen.
Webinaret varar i ca. 1 time, og det blir mogleg å stille spørsmål til innleiarane til slutt. Opptak og presentasjonar vil bli lagt ut i etterkant.

Les meir og meld deg på under: